İsnat Edilen Suçlamalara Cevaplar

4. İSLAMİ DEĞERLERE VE KURALLARA AYKIRILIK İDDİASININ CEVAPLARI

Sayın Adnan Oktar ve TBAV camiasına yönelik gerçekleştirilen operasyonun başlıca gerekçelerinden birinin, bazı resmi evraklarda ve bir kısım medya organlarının haberlerinde ana tema olarak işlenen, TBAV camiası mensuplarının güya “İslami değerler ve kurallara aykırı bir hayat sürdükleri ve İslami kültür ve gelenekleri dejenere etmeyi amaçladıkları” şeklindeki görüş olduğu anlaşılmaktadır.

Hiçbir gerçeklik payı ve hukuki değeri olmayan bu ithamın arkadaş camiamıza yöneltilmesi, Anayasamızla güvence altına alınan inanç özgürlüğü ile Laiklik ilkesinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir ihlali niteliğindedir.  Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 115. Maddesi uyarınca suç da teşkil eden bu ithamlar, TBAV camiası mensuplarına yöneltilen iddiaların ne denli ciddiyetsiz ve somut delilden yoksun olduğunu da ortaya koyar bir niteliktedir.