1. SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASININ CEVAPLARI

1.2. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız, adli sicil kayıtları tertemiz olan, iyi eğitimli, iş ve sosyal çevrelerinde örnek gösterilen, güzel ahlaklı insanlardır

TBAV camiası mensuplarına yöneltilen “suç örgütü” iddiasının akla, mantığa ve gerçeklere aykırı olduğunu ortaya koyan bir diğer önemli husus da Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın yasalara son derece saygılı kişiler olmalarıdır.

TBAV camiası mensupları, hiçbir sabıkaları bulunmayan, hayatlarında trafik suçu dahi işlememiş, iyi eğitimli, aklı başında, iş ve sosyal çevrelerinde örnek gösterilen, güzel ahlaklı insanlardır. Nitekim başta Sayın Adnan Oktar olmak üzere TBAV camiası mensuplarının adli sicil kayıtları tertemizdir. 

 

 

Yukarıda adli sicil kaydı örneğini sunduğumuz Sayın Adnan Oktar’ın, herhangi bir sabıka kaydı olmaması bir yana, aleyhinde verilmiş herhangi bir idari yaptırım veya idari bir para cezası dahi bulunmamaktadır. Sayın Adnan Oktar gibi tüm arkadaşlarımız da yine aynı şekilde hayatları boyunca kanunlara aykırı hiçbir fiilde bulunmamış, yasalara son derece saygılı kişilerdir.

Tertemiz geçmişlerinin yanısıra, TBAV camiası mensupları, aile çevreleri, sosyal konumları, birkaç yabancı dil bilen eğitimli, kültürlü, iş hayatında başarılı kişiler olmaları sebebiyle de hiçbir şekilde “suç örgütü” kavramıyla bağdaştırılamayacak, suç işlemeye hiçbir şekilde tenezzül etmeyecek nitelikte insanlardır.

Birçoğu hayatları boyunca karakol, savcılık, mahkeme görmemiş, kültürlü, iyi eğitimli, doğruluk, dürüstlük gibi güzel ahlak ilkeleri konularında son derece titiz kişilerden oluşan bir arkadaş topluluğunu, sözde bir “suç örgütü” olmakla itham etmenin ve bu kişileri bir anda Cumhuriyet Tarihi’nde örneği görülmemiş sayıda suç isnadının hedefi haline getirmenin saçma, anlamsız ve hayatın doğal akışına bütünüyle aykırı olduğu ortadadır.