İsnat Edilen Suçlamalara Cevaplar

8. OPERASYON GÜNÜNDEN İTİBAREN YAŞANAN HUKUKSUZLUKLAR

Fihrist

8.1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Notu
8.2. İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Çalışkan’ın Beyanatı
8.3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporu
8.4. Gözaltı süreci boyunca basın ve sosyal medyada psikolojik bir algı operasyonu yürütülmüştür
8.5. “Sahte itiraflar” elde etmek için yapılan baskılar hukuksuzdur, manevi işkence hükmündedir
8.6. Cezaevlerindeki tutuklu arkadaşlarımızı ziyaret eden bazı avukatlar, Devletimizin ve Savcılarımızın isimlerini kullanarak gerçek dışı bilgilerle arkadaşlarımızı sözde itirafçı olmaya zorlamaktadırlar
8.7. Sayın Adnan Oktar’ın ve bazı arkadaşlarımızın avukatlarıyla iletişimi haksız yere kısıtlanmıştır
8.8. Dosyaya sunulan lehe deliller haksız ve hukuksuz şekilde reddedilmektedir
8.9. Emniyet ifadelerinde ve devam eden süreçte şüpheli ve müdafilerine hangi suç/suçlardan soruşturuldukları bildirilmemiştir
8.10. Tutukluluk incelemeleri hukuka aykırı olarak duruşmasız, süresi geçtikten sonra ve toplu halde yapılmakta olup matbu gerekçelerle toplu şekilde devam kararları verilmektedir
8.11. S.C.Hakimliğince, “olmayan suç isnadına dayanılarak tutuklamaya devam kararı verilmiş” ancak ısrarlı talepler sonrasında bu hata düzeltilebilmiştir
8.12. Cezaevindeki yakınlarına para gönderenlerin veya yakınlarını destekleyenlerin tutuklanması hukuk güvenliğine zarar vermektedir
8.13. Soruşturmaya bakmaya hukuken yetkili savcılık İstanbul Anadolu C.B.Savcılığıdır. Ancak bu yöndeki haklı taleplerimiz gerekçesiz olarak reddedilmektedir
8.14. Soruşturma dosyasında CMK 153/3 maddesi uyarınca avukatlara gösterilmesi zorunlu evraklar dahi gösterilmemektedir
8.15. İfade alma işlemleri sırasında şüphelilerin müdafi desteği almaları kısıtlanmıştır
8.16. Zafer Fırat isimli arkadaşımız gözaltı sürecinde kötü muameleye ve darpa maruz kalmıştır
8.17. İmani ve kültürel alanda faydalı bilgileren barındıran internet sitelerimiz kapatılmıştır
8.18. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koyulması ve şirketlerine kayyum atanması kararı hukuksuzdur