1. SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASININ CEVAPLARI

1.4. TCK 220 maddesinde tanımlanan “örgüt” suçunun hukuki unsurları oluşmamıştır

Türk Ceza Kanunu’nun “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” başlıklı 220. maddesi şu şekildedir:

 (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.

Buna göre, TCK 220. maddesi kapsamında bir örgütün varlığından bahsedebilmek için en az üç kişinin suç işlemek amacıyla bir araya gelmesi, bu kişiler arasında devamlılık içeren hiyerarşik bir ilişki bulunması, bu kişilerin araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olmaları gerekir.

Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün varlığından bahsedebilmek için örgütün hangi suç veya suçları işlemek amacıyla kurulduğu da tespit edilmelidir. Şimdi, Adnan Oktar ve arkadaşları arasındaki dostluk ilişkisini bu maddelere uygunluk bakımından inceleyelim.