Hukuki Cevaplar

ASKERLİKTEN SOĞUTMA ÇELİŞKİSİNE CEVAP

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik soruşturmayı yürüten iddia makamı, Sayın ve arkadaşlarına husumet besleyen birtakım müştekilerin asılsız iddialarını, hiçbir somut delile dayanmadıkları halde olduğu gibi kabul etmiş ve bu iddialar üzerinden bazı hatalı ve taraflı değerlendirmelerde bulunmuştur. SAVCILIĞIN TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İDDİANAMEDE İÇERİSİNDE YER ALAN ÖRNEKLERDEN BİR TANESİ İDDİANAMENİN 28. SAYFASINDA YER ALMAKTADIR. Aşağıda iddianameden yaptığımız alıntıdan anlaşılacağı üzere; Sayın Savcılık Sayın Adnan Oktar’ın güya arkadaşlarının askerlik yapmalarını engellediği yönünde gerçekdışı bir iddiada bulunmuştur:

1- Öncelikle belirtmeliyiz ki; Sayın Adnan Oktar askerlik görevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak hiçbir arkadaşına baskıda bulunmamıştır. iddianamede yer alan bu yöndeki asılsız iddiaların birtakım müştekilerce

 kamuoyunda oluşturmak istedikleri yanlış algı operasyonunun bir parçası olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Eğer Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşları askerlik vazifelerini ifa etmede; ekseriyetle kısa veya uzun dönem yapma yerine tercihlerini bedelli askerlikten faydalanma doğrultusunda yapmış iseler bu tercihlerini elbette ki kendi kararları doğrultusunda oluşturmuşlardır. Bu bağlamda söz konusu kararı almalarında her bireyin kendisine özel gerekçeleri olduğunu düşünüyoruz.

Bu arada kanaatimizce, son dönemde ülkemizde askerlik konusunda yaşanan gelişmelere baktığımızda, arka arkaya çıkan bedelli askerlik yasaları bir anlamda bedelli askerliğin devlet tarafından bile teşvik edilmeye başladığını göstermektedir. Buna mukabil son yıllarda imkanı olan her vatandaşımızın da söz konusu yasalardan yararlandığı, yararlanmaya çalıştığı aşikardır. DOLAYISIYLA BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANMAK BİR SUÇ DEĞİL BİR HAKTIR. BU DURUM 1987 YILINDA DA (İLK BEDELLİ ASKERLİK YASASI) BÖYLE İKEN ŞİMDİ DE BÖYLEDİR. HER VATANDAŞIMIZIN DOĞAL OLARAK FAYDALANMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU BEDELLİ ASKERLİK YASALARINDAN SAYIN ADNAN OKTAR'IN ARKADAŞLARININ DA FAYDALANMIŞ OLMASI OLAĞANÜSTÜ VEYA FARKLILIK ARZ EDEN BİR DURUM DEĞİLDİR. Bu bakımdan Sayın Adnan Oktar'ın bedelli (dövizli askerlik) askerlikten yararlanan arkadaşlarının bu kararını sanki ortada gayri yasal bir durum söz konusuymuş gibi Sayın Adnan Oktar’la ilişkilendirilmesi ve yine devletimizin çıkarmış olduğu yasadan faydalanmayı sanki bir suç eylemiymiş gibi gösterilmesi son derece hukuksuz bir tutumdur.

2- Kaldı ki Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşlarından 20 KİŞİNİN “ER”, “KISA DÖNEM ER” VEYA “YEDEK SUBAY” OLARAK ASKERLİK GÖREVİNİ İFA ETTİĞİ DE TESPİT EDİLMİŞ durumdadır. Savcılığın iddianamedeki mantığıyla söz konusu duruma yaklaşacak olur isek bu kişilerin sözde örgüt lideri olan Adnan Oktar’ın talimatlarına uymadıkları gibi bir anlam ortaya çıkmaktadır ki, normal şartlarda örgüt yapılanmalarında bu itaatsizliğin bir cezasının olması beklenir. Hâlbuki dosyanın hiçbir yerinde söz konusu (hayali) itaatsizliğin nasıl karşılık bulduğuna yönelik hiçbir ifade bulunmamaktadır.

3- Diğer taraftan Savcılığın yukarıdaki değerlendirmesinde, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşlarını güya askerlikten soğutarak örgütten uzaklaşmalarını önlediği ileri sürülmüştür. Burada Savcılığın hatalı ve taraflı değerlendirmesine bir gerekçe uydurmaya çalışırken net bir çelişkiye düştüğünü söylemek yerinde olacaktır. Çünkü: SAYIN ADNAN OKTAR'IN ASKERLİK GÖREVİNİ FİİLEN YERİNE GETİRMİŞ 20 ARKADAŞINDAN HİÇBİRİ SÖZDE ÖRGÜTTEN UZAKLAŞMAMIŞTIR. HEPSİ ASKERLİK VAZİFESİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA SAYIN ADNAN OKTAR İLE OLAN ARKADAŞLIĞINI SÜRDÜRMÜŞTÜR. Zaten aksini beklemek de yersiz ve mantıksızdır. Nasıl hayatın olağan akışı içerisinde askerlik görevini yapan vatandaşlarımız askerlik vazifelerini fiilen tamamladıktan sonra aileleriyle, arkadaşlarıyla iletişimine devam ediyor ise Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşları da askerlik vazifesini “er”, ”kısa dönem er”, “yedek subay” şeklinde             fiilen tamamladıktan sonra Sayın Adnan Oktar'la olan arkadaşlık ilişkisini devam ettirmişlerdir. Burada belli ki Sayın Savcılık bir şekilde iddiasını sonuca bağlamak için ilginç ve gerçekliği olmayan bir gerekçe üretmiştir.

Gerek iddianamede gerek basında yer alan Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşlarını askerlikten soğuttuğu yönündeki asılsız, delilsiz ve mantıkdışı iddiaların hiçbir gerçekliği olmadığını Sayın şahsınızın/makamınızın bilgisine saygılarımızla sunarız. 23.08.2019